×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندجهت واریز شهریه ثابت وبدهکاری ترم قبل به روش زیر اقدام نمایید:
نویسنده : مدیر محتوا
اخبار دانشگاه
0

پنج شنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:

جهت واریز شهریه ثابت وبدهکاری ترم قبل به روش زیر اقدام نمایید:

1-      برای پرداخت 65٪بدهکاری نیمسال اول(991)درسامانه آموزشیارقسمت صندوق رفاه / درخواست یاپیگیری تسهیلات  - باکس پرونده تسهیلات وفشردن(...) ذیل ستون مشاهده دفترچه اقساط سپس درج مبلغ درمحل مورد نظر وفشردن کلیدپرداخت الکترونیکی وثبت مشخصات کارت بانکی اقدام نمائید.

2-      برای پرداخت 1/35درصدشهریه ثابت نیمسال دوم (992)ازقسمت پرداخت الکترونیکی شهریه بشرط دقت درصحت سرترم دوم وثبت مشخصات کارت بانکی اقدام نمائید.

3-      دانشجویان ورودی 98 وماقبل نسبت به پرداخت مانده بدهی قبل بشرط ثبت سرترم صحیح از طریق پرداخت الکترونیکی وثبت مبلغ ومشخصات کارت بانکی اقدام وجهت پرداخت شهریه ثابت نیمسال دوم(992)بشرط صحت سرترم ونیمسال ازمحل پرداخت الکترونیکی وثبت کارت بانکی اقدام فرمائید.

دانشجویان محترم جهت هرگونه پرداختی شامل بدهی قبل یاشهریه ثابت ترم آینده دقت فرمائید پرداختها در ترم خودش صورت پذیرد وپس از انجام مراحل پرداخت برای اطمینان از پرداختی صورت گرفته ، کارنامه مالی بگیرند وتراز مالی بایستی صفر باشد.

 

معاونت توسعه مدیریت ومنابع  و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

 

 

اخبار دانشگاه