×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
پیش نیاز و هم نیاز دروس را مطابق چارت رشته خود رعایت کنید.
نویسنده : مدیر محتوا
اخبار دانشگاه
0

شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

پیش نیاز و هم نیاز دروس را مطابق چارت رشته خود رعایت کنید.

مسئولیت انتخاب واحد و رعایت قوانین آموزشی، با شخص دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت این قوانین، واحدهای اشتباه توسط آموزش در هر زمانی (حتی بعد از حذف و اضافه یا حتی هنگام فراغت از تحصیل)، بدون باز پرداخت شهریه حذف خواهند شد.

اخبار دانشگاه