باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  
یکشنبه 30 تیر 1398
مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تربت حیدریه رتبه بر‌تر را کسب کرد
مقاله «احمد کتابی رودی» عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه در نهمین جشنواره پژوهش‌های بر‌تر مالیاتی و مالیه عمومی سال 1393 رتبه بر‌تر را کسب کرد. «محمّدحسین رستمی» رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی تربت...
Copyright © 2009 Islamic Azad University Of Torbat-e-Heydarieh