باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  
دوشنبه 31 تیر 1398
اعضای دارای اعتبار
ردیف كد عضو نام نام خانوادگي رشته تحصيلي مقطع تحصیلی تاريخ عضويت 1 9386132001 حسين سلطاني تربيت بدني - رفتار حركتي دکتری تخصصی 1393/06/22 2 9318132003 محمد كريم زاده مقدم آبياري و زه كشي دکتری تخصصی 1393/04/14 3 9328132001 آرزو علومي بايگي تاريخ و تمدن ملل اسلامي کارشناسی ارشد 1393/03/20 4 9389132001 سعيد ايل...
Copyright © 2009 Islamic Azad University Of Torbat-e-Heydarieh